ابزار گزارشگیری

مزایای استفاده: ارسال گزارش به کارفرما و یا همکار جهت هماهنگی و گفتگو بیشتر
 

نتیجه استفاده: ارسال گزارش به کارفرما و یا همکار جهت هماهنگی و گفتگو بیشتر

ویدیو معرفی ابزار گزارشگیری :برخی از امکانات ابزار گزارشگیری :

گزارش‌های دلخواه

در زمان ساخت گزارش می‌تونید هر ستون یا نمودار دلخواهی که تمایل دارید اضافه کنید.

ساخت آدرس اختصاصی

هر گزارشی که بسازید یک آدرس اختصاصی ساخته میشه و می‌تونید با هر کسی به اشتراک بگذارید.