ابزار واکاوی صفحه

بررسی ۱۰۰ها فاکتور مربوط به سرعت هر صفحه از سایت شما از مکان سرورهای ایران یا خارج از ایران

پیدا کردن خطاهای سرعت حتی قوی‌تر و جامع‌تر از GTmetrix
تصاویری از محیط ابزار واکاوی صفحه:برخی از امکانات ابزار واکاوی:

بررسی سرعت با ۱۰۰ها فاکتور

واکاوی صفحه یک ابزار جامع برای بررسی سرعت صفحات سایت شما و حتی رقبا هست.

بررسی از طریق مکان‌های مختلف

شما می‌تونید از طریق سرورهای ایران یا سرورهای خارج از ایران هر صفحه‌ای رو بررسی کنید.

مقایسه گزارش ها و درج سابقه

سابقه بررسی سرعت ثبت شده و شما می‌تونید گزارش‌های مختلف رو مقایسه کنید.