معرفی ابزار گزارش

مزایای استفاده: ارسال گزارش به کارفرما و یا همکار جهت هماهنگی و گفتگو بیشتر

نتیجه استفاده: ارزش کاری که داری میکنی رو به مشتریانت نشون بده.

برخی از امکانات ابزار گزارشگیری

گزارش‌های دلخواه

در زمان ساخت گزارش می‌تونید هر ستون یا نمودار دلخواهی که تمایل دارید اضافه کنید.

ساخت آدرس اختصاصی

هر گزارشی که بسازید یک آدرس اختصاصی ساخته میشه و می‌تونید با هر کسی به اشتراک بگذارید.